13 april 2012

Gat in de markt?


De voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Banken deed deze week een opvallende uitspraak: bedrijven vroegen om te veel krediet. Een beetje hetzelfde als wanneer je naar de bakker gaat en hij aangeeft dat je naar zijn mening te veel brood eet. Maar volgens mij wil de heer Staal ondernemers voorbereiden op de wereld die voor ons ligt. Met de strengere eisen na de kredietcrisis, alsmede Basel III, zullen de banken de komende jaren minder krediet gaan verlenen. Dat is zo klaar als een klontje. Het bedrijfsleven zal op zoek moet naar alternatieve geldbronnen. Door het ministerie van EL&I is er de afgelopen jaren druk gezocht naar alternatieve financieringsbronnen en je ziet steeds meer initiatieven de markt op komen zoals Flinqer, Kapitaalplaza en Symbid. Maar je zult ook meer traditionele vormen zien, waar vermogende ondernemers andere ondernemers gaan financieren. 


Belangrijke vraag is wel: ‘Wie ziet dadelijk nog de bomen door het steeds groter wordende financieringsbos?’ Aan de andere kant zullen deze nieuwe spelers in de markt ook de behoefte hebben aan goede financieringsaanvragen die onderbouwd zijn met betrouwbare cijfers. Deze nieuwe spelers kunnen niet bogen op de ervaring en de systemen die de banken wel hebben. Kortom, ik zie naar twee kanten toe nieuwe mogelijkheden voor accountants. De klanten wegwijs maken in de wondere wereld van alternatieve financiering enerzijds, en de nieuwe financierders voorzien van de juiste informatie anderzijds.


Een aantal producten hiervoor ligt gewoon al op de plank. Denk aan de SBR-kredietrapportage die de nieuwe financierders natuurlijk ook kunnen gebruiken en misschien wel sneller kunnen integreren, omdat ze nog geen legacy hebben op automatiseringsgebied. Daarnaast denk ik aan ratingproducten, die onder andere binnen de SRA zijn ontwikkeld. Kortom, een gat in de markt. En ik denk dat we als beroep er voor moeten waken dat er geen nieuwe partijen opstaan (overbodig geworden bankiers bijvoorbeeld) die dit gat gaan opvullen

2 opmerkingen:

Sigurd Felix zei

En als de accountant nou zijn kredietrapportage in een Crowdfunding portaal beschikbaar zou stellen (met toestemming cliƫnt) dan zou een hele nieuwe manier van financieren kunnen worden ingevoerd waarbij de banken concurreren met 'Het Proletariaat'

Jan Wietsma zei

Financieren is meer dan alleen maar wat cijfers op een goede manier presenteren via SBR. Financieren is ook meer dan raten. Uiteindelijk gaat financieren over "De vent, de tent en de cent" Een juiste mix van deze 3 leidt uiteindelijk tot een succesvolle financieringsaanvraag. Het probleem in financieringsland is momenteel dat veel bankiers alleen nog maar kredieten beheren en accountants gemiddeld genomen nog veel te veel naar achteren kijken. De komende maanden komt er een groot aantal bankiers op de markt die snappen dat het bij financieren om alle aspecten gaat van "De tent, de vent en de cent" Aan een concept opleidings- en beroepsprofiel wordt al hard gewerkt en een eerste consultatie bij stakeholders en hogescholen heeft geleerd dat men verwacht dat een groot deel van de accountants niet aan dit profiel kan voldoen. Kortom als accountants de soft skills en de marketingaanpak van een ondernemer niet serieuze gaan behandelen dan onstaan er steeds meer gaten in de markt die vanzelf door anderen worden opgevuld.