13 april 2009

Digitaal facturerenAfgelopen dinsdagmiddag gesproken op de ICT-bijeenkomst van de SRA over digitaal factureren. Sinds medio februari dit jaar heeft staatsecretaris De Jager het elektronisch factureren vrijwel geheel vrijgelaten. Nederland loopt hiermee voorop in Europa en het is ook de bedoeling van De Jager om elektronisch factureren een enorme boost te geven. De Jager, dat is wel een man naar mijn hart. Maar toch zitten er aan het vrijlaten ook wel wat bezwaren. Het vorm- en inhoudsvrij maken van de elektronische factuur zorgt er voor dat deze op allerlei manieren tot u kan komen. Als e-mail of als PDF, als Excel, als XML, of als Edi, maar ook SMS mag of een Twitterbericht, een krabbel van Hyves of toch maar een plaatje via Bluetooth. We zullen de komende tijd geconfronteerd worden met een wildgroei aan formaten. En een elektronische factuur in PDF- of mailformaat leest zich niet zelf in het boekhoudpakket in, terwijl een XML-bestand dat mogelijk wel kan. Kortom, na een tijdje van chaos zal vanzelf weer een roep om standaardisering en regulering volgen.

De verwachting is dus dat elektronisch factureren vanaf heden wel een vlucht zal nemen en de vraag is hoe u als accountant omgaat met deze nieuwe digitale onzekerheid? Want wat betekent het wanneer uw klant elektronische facturen gaat verzenden en ontvangen? Vanuit welke systemen gebeurt dat en hoe zit het dan met functiescheiding? Behoort dan ineens ook het mailsysteem tot de applicaties waarvan u op basis van artikel 393 lid 4 eigenlijk de continuïteit en de betrouwbaarheid moet controleren? En zo ja, hoe doet u dat dan? Hoe gaat u om met digitale facturen die binnenkomen en op welke wijze stelt u vast dat deze echt zijn?
Kortom, u zult de komende tijd iets moeten met elektronisch factureren richting uw klanten. Als eerste hulpmiddel daarbij is hier mijn presentatie van afgelopen week.

Geen opmerkingen: