19 maart 2009

Generation G (I)


Nee, ik ga het niet hebben over de arbeidsmarkt en ‘Generation G’ is dus geen opvolger van de inmiddels kapot geschreven ‘Y generatie’ maar meer een maatschappelijke trend die aan het ontstaan is. De G (spreek dit op zijn Engels uit, dus Geeee) staat ook niet voor Greed, dat is nu net waartegen de generatie G zich afzet. Het behoeft geen uitleg dat wij net uit de Greed-periode komen. Het meest recente voorbeeld is natuurlijk de hele bonussencultuur bij de banken, met als overtreffende trap deze week de bonussen bij AIG. Nee, de G staat voor Generosity, de behoefte van mensen om weer vrijgevig te worden om meer met elkaar te willen delen. De definitie van de Generation G is als volgt:

GENERATION G "Captures the growing importance of 'generosity' as a leading societal and
business mindset. As consumers are disgusted with greed and its current dire consequences for the economy — and while that same upheaval has them longing more than ever for institutions that care— the need for more generosity beautifully coincides with the ongoing (and pre-recession) emergence of an online-fueled culture of individuals who share, give, engage, create and collaborate in large numbers.
(Bron: http://www.trendwatching.com/.)

Deze trend wordt natuurlijk gestimuleerd door de wereldwijde economische crisis die mensen aan het denken heeft gezet. Toch zijn de eerste tekenen van de Generatie G eerder gekomen. De oorsprong is misschien wel op het internet ontstaan, waar we hebben gezien dat mensen –
veel meer dan voorheen – de behoefte hebben om dingen met elkaar te delen. De bekende voorbeelden zijn dan Wikipedia (encyclopedie), LinkedIn (sociaal netwerk) en YouTube. Het moet niet onderschat worden welke culturele en maatschappelijke invloed deze online diensten inmiddels hebben. Dit is heel duidelijk zichtbaar geworden tijdens de laatste Amerikaanse verkiezingen, waarbij Obama natuurlijk heel duidelijk de ‘Online’ kandidaat was en Bush de ‘Offline’ kandidaat. Ik weet niet of Obama de onderstaande grafiek heeft gebruikt, maar wat duidelijk wordt is dat degene die de jeugd wil raken, iets moet doen met sociale netwerken.Bron: http://business.rapleaf.com/company_press_2008_06_18.html

Obama is natuurlijk een lichtend voorbeeld van de Generatie G, omdat hij zich heel duidelijk afzette tegen de Greed-cultuur en mensen wist te raken om juist weer om elkaar te geven. Iets wat ook duidelijk wordt uit de bovenstaande grafiek is dat er heel duidelijk breekpunten zitten. De eerste, het meest links, geven aan dat Myspace en Facebook (Amerikaanse Hyves) duidelijk een heel jong publiek aantrekken. Flickr en LinkedIn trekken een duidelijk ouder publiek maar er is ergens een grens, bij zo’n 38 jaar. Daar is volgens mij ook een generatiekloof aan het ontstaan van mensen die niets snappen van het Generatie G-concept (wie gaat dat betalen) en mensen die inmiddels dit soort concepten snappen en omarmd hebben. In een volgende bijdrage zal ik nog verder ingaan op voorbeelden van de Generation G.

Geen opmerkingen: