12 juni 2007

Een spannende dag

Gisteren was een spannende dag; uiteindelijk heeft het bestuur van de NOvAA duidelijk de strijd gewonnen. Eerst moest de WMO in het stof bijten bij het kort geding waar ze op alle punten geen gelijk kreeg. Daarna lukte het niet om tijdens de ledenvergadering de eigen kandidaten in het bestuur te krijgen. Ben benieuwd wat het WMO nu gaat doen. Stoppen, doorgaan met nieuwe rechtszaken of een afsplitsing tot een terroristische splintercel? Het eerste lijkt mij het verstandigst, neem je verlies.

Het bestuur van de NOvAA staat de komende tijd nog wel een taaie klus te wachten, het is toch belangrijk om binnen de club de rijen weer gesloten te krijgen. Een van de troeven is denk ik wel het rapport van de Commissie Verdiesen dat gisteren voor de ledenvergadering gepresenteerd werd (troef?). Het rapport biedt een goede basis voor het neerzetten van een kwaliteitsmerk in de samenstelpraktijk. De commissie heeft goed aangevoeld wat de gevoelens zijn in de accountancymarkt, soms iets te goed naar mijn mening. Het rapport heeft als titel ‘Kwaliteit in Eenvoud’ meegekregen, mijn stelling is echter dat Kwaliteit nooit eenvoudig is, je moet er je best voor doen, kwaliteit doet pijn. Meer daarover deze vrijdag in Accountancynieuws.

Zelf was ik gisteren op een bijeenkomst over accountantscontrole in de 21ste eeuw. Onder andere Kor Mollema ging in op de (on)deskundigheid van accountants op het gebied van ICT en de gevaren daarvan voor de controle. Wat mij nog steeds opvalt, is dat accountants echt geen verstand hebben van ICT en dat er nog steeds een grote kloof zit tussen de accountant en de IT-auditor. De IT-auditors, vaak afkomstig uit het accountantsberoep, zijn nog steeds veel te lief voor de accountants. Een accountant die geen rekening houdt met de ICT bij zijn controleopdracht is eigenlijk niet meer van deze tijd. Vroeger kon je nog wel om de geautomatiseerde omgeving heen controleren maar – met alle respect – vandaag de dag zijn organisaties zodanig geautomatiseerd dat dit niet meer kan. En hoe geeft u invulling aan artikel 393 lid 4?
U moet toch iets zeggen over de betrouwbaarheid en continuïteit van de ICT? En hoe zat dat ook al weer met de WTA? Niet vastgelegd is niet gecontroleerd!