7 februari 2007

De aarde is vierkant

Lange tijd heeft Thomas Friedman ons doen geloven dat de aarde plat is. Friedman doelde hierbij dat door de globalisering en de voortschrijdende informatietechnologie de aarde steeds kleiner wordt. Goederen komen eigenlijk alleen nog exclusief uit het Verre Oosten en informatie heeft al helemaal geen barrières meer. Afgelopen vrijdag was ik in België op bezoek bij een accountant die een groot gedeelte van zijn invoerwerk in India laat verrichten. De facturen worden gescand en vervolgens, voorzien van een deadline, doorgezet naar India. Daar voert men de facturen in tegen een tarief van 15 euro per uur, waarbij een garantie wordt afgegeven van minimaal 60 facturen per uur. Ik denk dat wij in Nederland niet meer aan dit tarief kunnen tippen. Oh ja, voordat ik het vergeet, de mensen werken wel 10 uur per dag, 6 dagen per week. Hij is echter geen uitzondering meer, ik hoor dat inmiddels ook een aantal Nederlandse accountants offshoren.

Vorig jaar sprak Jan Wietsma mij al eens aan of ik niet iets voelde voor een studiereis naar India, Kuala Lumpur en China, om in levende lijve de globalisering onder ogen te zien. Inmiddels wordt dit idee omgezet naar realiteit en ligt het in ons voornemen om nog dit jaar een studiereis te organiseren voor accountants die geïnteresseerd zijn in offshoring. Als het programma meer concreet is, komen we daar uiteraard uitgebreid op terug. Ben wel blij dat ik dagvoorzitter ben van het seminar ‘Etiquette in China’ van de Kamer van Koophandel Rotterdam, kan ik vast oefenen aan de Chinese gewoontes, zoals boeren en slurpen tijdens een diner.

Maar, zoals de titel al verraadde, is de aarde niet plat maar vierkant. Althans, volgens een recent rapport van de topman van Accenture: ‘the four polar World’. Door de globalisering zijn er nu immers vier belangrijke ‘polen’ of ontwikkelingen die de wereld de komende jaren sterk zullen beïnvloeden. Dat zijn:
  1. menselijk talent; schrik niet, die komt in steeds minder mate uit de westerse wereld;

  2. de weg van het geld; geldstromen verschuiven van West naar Oost. Wie had ooit gedacht dat een bedrijf uit India Corus over zou kunnen nemen? Ik denk dat Corus nog maar het begin is;

  3. de strijd om grondstoffen, de nieuwe economieën hebben een onbaatzuchtige behoefte aan grondstoffen;

  4. de nieuwe consument, met meer rijkdom in de zich ontwikkelende landen ontstaan er ook grote groepen consumenten.

Kortom, grote uitdagingen en gelukkig ziet het rapport van Accenture het ook als uitdagingen. Veel negatiever is bijvoorbeeld het boek ‘The Coming China Wars’ van Peter Navarro. In dit boek beschrijft Navarro China als een land dat vervuilt, politieke spelletjes speelt om aan grondstoffen te komen en daarbij bewust dictaturen steunt, die alle grondstoffen opmaakt. Kortom, heel negatief en naarmate ik het boek verder lees, word ik ook steeds kwader, omdat mijns inziens Navarro misschien eerst eens goed de recente geschiedenis van zijn eigen Verenigde Staten moet lezen. China volgt misschien alleen maar een slecht voorbeeld. Ik blijf de wereld wat zonniger zien, ik verwacht inderdaad een wereld met meerdere polen en dus wat minder macht voor de oude grootmachten en wat meer voor de nieuwe grootmachten. Europa kan daar van profiteren, net als we al honderden jaren hebben gedaan.


Geen opmerkingen: