30 november 2015

Accountants will save the world, or not?Deze week begint de klimaattop in Parijs, en in de aanloop ernaartoe merk je dat er veel toezeggingen worden gedaan. Nederland overweegt de steenkoolcentrales te sluiten, grote institutionele beleggers geven aan dat ze nog scherper gaan letten op duurzaamheid bij hun beleggingen en een bedrijf als Unilever geeft aan over te stappen op alleen nog maar duurzame energie. En wat doet de accountancy?

Vorige week was de Accountantsdag, en ja, daar was aandacht voor duurzaamheid. In een van de deelsessies (innovatie) mocht Peter Bakker aandacht vragen voor de rol van accountants bij de duurzaamheid. Een paar jaar geleden deed Bakker nog de opvallende uitspraak “accountants will save the world” maar nu was zijn stelling dat accountants blijven hangen in traditionele verslaggevingsmethodes. Dit  is wel opmerkelijk, omdat een van de grootste beleggingsinstellingen een paar weken geleden nog aangaf hier een expliciete rol voor accountants te zien. Ik zie opnieuw een verwachtingskloof ontstaan. Er is een grote behoefte bij het maatschappelijk verkeer om de duurzaamheidsclaims van bedrijven en overheden te voorzien van zekerheid, en wij laten dit links liggen. Veel van de duurzaamheidskeurmerken kennen een self assessment en er zijn nog geen uitgesproken regels voor duurzaamheidsverslaggeving. Dus is er nog voldoende ruimte voor het beroep om dit te ontwikkelen.

Misschien denkt u nu: 'Leuk Fouk, maar dat is toch een beetje een hobby voor wat duurzame CEO’s van grote bedrijven en de grote vier accountantskantoren?'. Maar als grote bedrijven duurzamer worden, dan zullen zij eisen gaan stellen aan hun toeleveranciers. En die weer aan hĂșn toeleveranciers en zo worden uw klanten ‒ en ook u ‒ er vanzelf mee geconfronteerd. En er is al heel veel materiaal op dit gebied; de NBA heeft daar een keer goed haar nek voor uitgestoken, maar dat heeft helaas weinig navolging gekregen.

Mijns inziens is het nu tijd om wel te komen met een duurzaamheidsagenda voor de accountancy. In 2020 in elke jaarrekening de Carbon Footprint van de organisatie. Verplicht integrated reporting voor OOB-organisaties en een werkbare variant voor het MKB. Een accountantsverklaring die toeziet op de duurzaamheidsclaims van organisaties; dat zijn er maar enkelen die ik zo-even snel kan verzinnen. Als we als accountants de wereld willen redden, dan moeten we niet te lang wachten en misschien wel een statement maken tijdens de top in Parijs.

Geen opmerkingen: