26 juni 2015

Wat iedere Accountant moet weten over blockchain
Er is een ontwikkeling gaande die even belangrijk is voor de accountancy als de uitvinding van het dubbele boekhouden in 1494 door Luca Bartolomeo de Pacioli. Deze uitvinding heet blockchain en is het mechanisme achter de virtuele valuta bitcoin. Nu denkt u misschien 'oooh ja, dat was die hype van twee jaar geleden', maar achter de hype schuilt een technische ontwikkeling die belangrijker is dan Bitcoin zelf.
Blockchain is het digitale grootboek waarin alle bitcointransacties weggeschreven worden. Niets bijzonders, denkt u nu. Maar het bijzondere aan blockchain is niet dat het een grootboek is, maar dat het een netwerk is van grootboeken die zichzelf controleren. Pas als een transactie door meerdere grootboeken is geregistreerd, is deze geverifieerd en wordt hij definitief en onwijzigbaar vastgelegd in alle grootboeken door middel van een unieke sleutel. Wat is nu het grote verschil met de huidige wijze van werken? Stel, u wilt geld overmaken naar een andere persoon. In onze huidige maatschappij heeft u dan een bank nodig die opereert als betrouwbare partner tussen u en de ontvanger. De bank legt de transactie vast in haar grootboek en als er ooit vragen over zijn, kunt u bij de bank aankloppen.
Bij blockchain kunnen we de bank als betrouwbare partner weglaten, omdat het systeem betrouwbaar is van zichzelf. De transactie wordt immers 'onwijzigbaar' door een hashcode vastgelegd in het netwerk van grootboeken en is dus altijd herleidbaar. U snapt dat alle banken in de wereld deze ontwikkeling met zeer veel interesse volgen. Maar we moeten ook kijken naar onze eigen rol als accountant. Wij controleren nu of de financiële verantwoording van de organisatie een getrouw beeld geeft. Maar wordt die rol niet overbodig als alle transacties al betrouwbaar en verifieerbaar worden vastgelegd? Toch zie ik nog maar weinig accountants die bezig zijn om de ontwikkelingen rondom blockchain te volgen. Afgelopen week, toen Yuri van Geest tijdens de Accountancy Expo vroeg wie wist wat blockchain was, stak maar een handvol accountants de hand op.


En dat terwijl blockchain wereldwijd enorm hot is; er wordt meer geld in geïnvesteerd dan in het internet in de beginjaren. Niet alleen in Silicon Valley, maar ook in opkomende economieën zoals China. Juist in deze landen is misschien nog wel veel meer behoefte aan een systeem dat zonder tussenkomst van menselijk handelen al betrouwbaar is. Richard Brandson haalde laatst alle hot shots op het gebied van blockchain naar zijn eiland om na te denken over nieuwe toepassingen. Die gaan onze fantasie soms te boven. Bijvoorbeeld machines die uit zichzelf bestellingen doen: zoals een wasmachine die wasmiddel bestelt of een printer die automatisch een nieuwe toner bestelt net voordat deze leeg is.
Tijdens de ledenvergadering deze week vroeg Pieter de Kok hoe het staat met het accountancylab. Ik wil voorstellen dat een van de eerste onderzoeken die het accountancylab start, een onderzoek is naar de gevolgen van blockchain voor ons beroep.

Geen opmerkingen: