30 juni 2015

Talent War II


Heeft u hem al gehoord, de nieuwe radioreclame van BDO? Ik hoorde hem afgelopen vrijdag op BNR. Waarom een blog hierover beginnen? Omdat de reclame volledig gericht was op het werven van nieuwe medewerkers.

Dit gaf mij een enorm déjà vu naar een kleine tien jaar geleden, toen ik overstapte van de ICT naar de accountancy. Toen ik binnenkwam was de eerste vraag: “We hebben zeventig vacatures. Hoe gaan we zorgen dat we deze mensen binnen krijgen?” En wij waren niet de enige. Tevens was er een structureel tekort aan goede mensen, wat leidde tot een grote gekte. Sollicitanten werden ontvangen bij autodealers, de grote kantoren organiseerden reisjes naar de andere kant van de wereld. Het kon niet op. Bemiddelingsbureaus schoten als paddenstoelen uit de grond en vroegen ongelooflijke tarieven. Iedereen was op zoek naar die commerciële, op advisering gerichte accountant en naar die leuke jonge assistent met vijf jaar ervaring die snel wilde doorgroeien. Maar niet lang daarna sloeg de crisis toe en het beeld veranderde heel snel. De vacaturelijsten slonken, leaseregelingen versoberden en er werd in grote aantallen afscheid genomen van mensen. Dit werd nog versterkt door de ontwikkeling dat kantoren, misschien wel gedwongen door de crisis, hun processen echt lean gingen maken.
Ik heb in die tijd gesproken met meerdere bestuurders van accountancyopleidingen, zowel op hbo- als op wo-niveau. Want de collegebanken bleven leeg, kantoren namen geen echelons aan nieuwe medewerkers aan en boden voor duaal-studenten geen werk-leerplek meer aan. De grote zorg was toen al dat we hier verderop in de tijd last van zouden krijgen. En nu zijn wij verderop in de tijd. De lijst met vacatures zit bij ons alweer boven de zestig en nu hebben we hier dus last van.
Waar ik mij verschrikkelijk aan kan ergeren, is het feit dat de kantoren die toen niets deden, nu klagen over gebrek aan personeel. Ik noem dat een gebrek aan langetermijnvisie. Ik raad iedere sollicitant dan ook aan om dat even goed te onderzoeken en ook altijd te vragen naar de strategie van de organisatie waar hij solliciteert. Altijd leuk, een ongemakkelijke stilte in een gesprek.
Het lijkt er dus op dat de gekte ook langzaam weer terugkeert. De bemiddelingsbureaus floreren weer en misschien zitten we straks ook wel weer bij die dealer. Is er dan niets veranderd? Toch wel. Opvallend in het reclamespotje van BDO was dat het woord kwaliteit een prominente rol had. En ook als we kijken naar de vacatures is dat een woord wat veelvuldig terug keert. Dat past wel in het tijdbeeld waarin kantoren een kwaliteitsslag moeten maken om te voldoen aan de regelgeving van deze tijd. Daarnaast zien we dat de instroom aan nieuwe studenten drastisch is afgenomen, zowel voor de RA als de AA. Met als gevolg dat ook maar een paar honderd studenten per jaar afstuderen? Dat zal de druk op de arbeidsmarkt alleen nog maar vergroten, ook op de lange termijn.
Twee jaar geleden dacht ik nog dat de War on Talent II nog wat langer op zich zou laten wachten. Immers, de crisis en het verhogen van de pensioengerechtigde leeftijd hadden een dempende werking. In een goed onderzoek van ABN AMRO klopte dat toen ook helemaal. Maar de kwaliteitsslag in de accountancy, het weer voorzichtig aantrekken van de economie en het ontbreken van een paar echelons assistenten zorgen er misschien wel voor dat de oorlog toch weer op het punt van uitbreken staat.

Geen opmerkingen: