11 maart 2013

Terug naar het oude werken?


Afgelopen week maakte de CEO van Yahoo bekend dat het afgelopen is met het nieuwe werken binnen Yahoo. Medewerkers moeten weer terugkomen naar kantoor, want – zo schreef de CEO – “de beste idee├źn ontstaan bij het koffieapparaat”. Een opvallend bericht, omdat juist de ICT-bedrijven (samen met de projectinrichters) toch een van de aanjagers waren van het nieuwe werken. En nog meer opvallend, omdat de nieuwe CEO van Yahoo afkomstig is van Google; ook een van de voorlopers in het nieuwe werken.

Het bericht bleef niet onopgemerkt. En zo schreef Annemarie van Gaal er afgelopen week in het FD een column over. Het werd duidelijk dat Annemarie het ook niet zo heeft op het nieuwe werken. Uit haar column zou je haast kunnen afleiden dat de leegstand van kantoren veroorzaakt wordt door het nieuwe werken.

Ik merk ook in de praktijk dat de aandacht voor het nieuwe werken tanende is. Maar de oorzaak ligt mijns inziens meer in de crisis. Medewerkers zijn bang voor hun baan, dus ze willen toch vooral weer zichtbaar zijn binnen het bedrijf. En dan is het ineens weer dringen om die ene, nog vrije bureaustoel. Maar er speelt nog iets anders. Er zijn toch veel bedrijven die het nieuwe werken vooral ingezet hebben om te besparen op kantoorruimte (en dan heeft Annemarie weer gelijk). Maar dat was niet de essentie van het nieuwe werken. Dat was namelijk toch vooral plaats- en tijdonafhankelijk werken en het was ook een blijk van vertrouwen richting medewerkers dat ze met die verantwoordelijkheid kunnen omgaan. Bij veel bedrijven zie ik dat de meubeltjes wel zijn vervangen, maar dat de managementstijl niet – of zeer beperkt – is aangepast. En nu er weer druk op staat, neigt het management er naar om ook weer te vervallen in een oude managementstijl.

Laat ik duidelijk zijn: ik ben geen adept van het nieuwe werken. Mede om de hiervoor genoemde reden van het verkeerd aanwenden van het nieuwe werken. Ik geloof wel in plaats- en tijdonafhankelijk werken. Ik noem dat gewoon slim werken, want waarom zou je in de file gaan staan als dat niet hoeft? En we hebben inmiddels allemaal technologische hulpmiddelen waardoor we tijd- en plaatsonafhankelijk kunnen werken. Werkt dat dan voor iedereen? Nee. Er zijn functies die bijvoorbeeld niet plaatsonafhankelijk zijn en er zijn ook functies die niet tijdonafhankelijk zijn. Ik geloof daarom ook veel meer de theorie van Yellow and Blue, zoals Ronald Hameeteman deze heeft beschreven in zijn gelijknamige boekje. Ik geloof ook in een managementstijl voor ‘gele’ mensen, die meer vrijheid laat en meer stuurt op output dan op beschikbaarheid. Dat sluit ook aan bij het Rijnlandse gedachtegoed van onder andere Weggeman en Peeters.

Terug naar Yahoo. Er kwam op de berichtgeving van Yahoo een storm van commentaar, die volgens mij ook nog wel deels terecht is. Yahoo was ooit de zoekmachine, maar heeft zich totaal laten wegconcurreren door Google. Kwam dat doordat alle medewerkers thuis zaten te werken? Of kwam het door het management, dat strategisch foute keuzes maakte en de echte ontwikkelingen in de markt niet of veel te laat zag?

Laten we optimistisch blijven: de komende jaren worden we allemaal verrast door nieuwe innovaties van Yahoo, verzonnen bij het koffieapparaat.

Geen opmerkingen: