1 januari 2013

Hello 2013
Was ik gisteren nog een beetje aan het somberen over 2012, vandaag begon ik de dag met "goedemorgen, een heel 2013 zonder zorgen". Want dat is wat ik iedereen voor 2013 toewens: een zorgeloos 2013. Ik heb er in ieder geval zin in. 2013 wordt het jaar van vertrouwen, verandering én communicatie.

Vertrouwen 
Het wordt tijd dat het woord vertrouwen terugkeert. Consumentenvertrouwen in de economie is hard nodig om onszelf uit het slop te halen. We moeten weer bewust leren uitgeven, maar dan wel zonder al te veel schulden te maken. Je zou het ook anders kunnen stellen: we moeten weer leren te genieten en ook om genoegen te nemen met wat minder. De economische groei in Europa zal de komende jaren laag blijven en dus moeten we leren het te doen met wat we hebben. Het Angelsaksische groeimodel moeten we achter ons laten.

Ook moet we weer een beetje leren te vertrouwen op elkaar en op de politiek. En tegelijkertijd legt dat een grote verantwoordelijkheid bij onze leiders, die dat vertrouwen niet mogen beschamen. Maar mogen we dan niet meer alles zeggen wat we denken? Zeker wel, maar altijd met respect voor de ander. Met de polarisatie van de afgelopen 10 jaar zijn we niets opgeschoten. 

Hetzelfde geldt voor het bedrijfsleven en de not-for-profitsector. Iedereen moet gewoon weer gaan doen waarvoor zij in het leven geroepen zijn. Woningbouwcorporaties moeten dus zorgen voor woningen, ziekenhuizen moeten mensen genezen en scholen moeten mensen opleiden. En het is niet gezond als 40% van het personeel bij een organisatie niets te maken heeft met het primaire doel van die organisatie. Kortom, het moet weer simpel. Neem buurtzorg, een organisatie voor thuisverpleging die dat vooral zelfregulerend doet; zo kan het dus ook. Waar in 2012 werd gesproken over ‘ontsecretaressen’ wil ik in 2013 eerder praten over ‘ontmanageren’. Dat geldt overigens ook voor de accountancy; weer meer terug naar het vak. Managen is ondergeschikt aan het beroep, de partner moet gewoon weer terug op de werkvloer. En natuurlijk moeten we gewoon weer trots zijn op ons mooie beroep.

Verandering
Om het voorgaande te kunnen realiseren, is er verandering nodig. In de eerste plaats een verandering in de hearts and souls, en daarvoor hebben we weer inspirerende leiders nodig. Leiders die zelf het goede voorbeeld geven en die authentiek zijn. Maar ook leiders die beslissingen durven te nemen, ook als het gaat om taboes als de hypotheekrenteaftrek. Veranderingen die noodzakelijk zijn om Nederland gewoon weer toekomstproof te maken.

Maar ook verandering in ons gedrag; ik noemde het al het nieuwe genieten (meer genieten van minder). Waarom zijn we lovend over het restaurant op de hoek dat alles maakt van streekproducten, maar kopen we zelf nog steeds een plofkip? Laat ik het nog gekker maken: menig Nederlander weet helemaal niet meer wat hij eet. 

Verandering in onze businessmodellen. Big is niet meer beautiful; het wordt kleinschaliger gemaakt, op de menselijke maat. Productiviteit is niet meer het toverwoord, maar kwaliteit en medewerkers- en klanttevredenheid.

Tot slot: communicatie
2013 wordt het jaar van de conversatie. Niet langer domweg zenden, maar echt converseren. Dit geldt zowel voor traditionele als nieuwe media. Dat stelt eisen aan de wijze van communiceren; zoals ik al eerder aangaf: met respect voor elkaar. En voor de leiders geldt gewoon: wees authentiek, zonder de woordvoerders en de professionals ertussen. We zijn benieuwd naar het echte verhaal, niet naar de spins en de marketing.

Kortom, in 2013 komen we weer terug bij onszelf en doen we gewoon. Dan wordt het zeker een zorgeloos 2013.

Geen opmerkingen: