25 mei 2011

Is er toekomst voor het gemende bedrijf?Nee, ik ga het hier niet hebben over de agrarische sector; met het gemengde bedrijf bedoel ik accountantskantoren die gekozen hebben voor zowel de samenstel- als een controlepraktijk. Het is een publiek geheim dat binnen veel kantoren de vraag wordt gesteld of het wel mogelijk/rendabel is om de controlepraktijk vast te houden? De toegenomen regeldruk en toezichtdruk enerzijds en de toch welke flinke concurrentie in de controlepraktijk zijn hier debet aan. Daarnaast zien we ook de schaalvergroting in de markt, nu de fusie tussen GIBO en Flynth gestalte krijgt, is het mijn stellige verwachting dat de rubriek overname- en fusienieuws in Accountancynieuws de komende tijd weer aardig gevuld is. Toch is het niet zo dat we het register van de AFM zien krimpen. Sterker: op dit ogenblik geeft het register 480 vergunningen aan, een groei van 14 sinds de start van het toewijzen van de vergunningen.

Ik zou het overigens jammer vinden wanneer het gemengde bedrijf verloren zou gaan. Ik ben van mening dat controle eigenlijk een onderdeel van iedere accountantspraktijk zou moeten uitmaken. Ook in de praktijk van de MKB-accountant. Simpelweg omdat we naast de wettelijke controle ook nog een aantal andere assuranceproducten kennen. Daarnaast zien we dat alle accountantskantoren op zoek zijn naar het efficiƫnter en effectiever maken van de samenstelpraktijk. Het antwoord hiervoor is mijns inziens mede te vinden in de assurancepraktijk.

Een andere belangrijke uitdaging is ook hoe wij onze studenten accountancy blijvend de mogelijkheid bieden om ook in de assurancepraktijk hun praktijkstage te verrichten. Indien het aantal gemengde bedrijven afneemt, zal de druk hierop ook toe gaan nemen. Ik weet dat er inmiddels gewerkt wordt aan een simulatiestage en ik juich dat ook toe, omdat ik ook wel een beetje mijn twijfels heb bij de werking van de huidige stage. Maar ik ben en blijf van mening dat accountants – zoveel als mogelijk – werkzaam moeten zijn in een gemengde praktijk.

foto: Some rights reserved by woutervv

Geen opmerkingen: