11 december 2009

Fusie, de AFM en onze declaraties


De ledenpeiling is gesloten en nu is het wachten op de uitkomst. Ik weet niet of we moeten wachten tot de ledenvergadering. Misschien strategisch wel handig, anders hebben we dadelijk weer een reguliere ledenvergadering met 50 leden in de zaal en dat verdient deze fusie ook weer niet. Ik schat in dat meer dan 50% van de respondenten positief tegenover de fusie staat. Dus heeft u zich al ingeschreven voor de ledenvergadering? Ik wel, ik wil wel bij deze historische gebeurtenis zijn, al hoop ik niet op een herhaling van de vorige keer. U weet, ik ben een voorstander van de fusie en kom daar gewoon openlijk voor uit. Ik weet niet hoe men het gaat organiseren, maar het zou wel leuk zijn als we live kunnen overschakelen van de ene naar de andere bijeenkomst. Accountancynieuws heeft in ieder geval aan beide kanten een journalist om de sfeerbeelden op te maken. Ik zal Wietsma en misschien wel andere twitteraars vragen om mee te doen aan een twitterfountain, dan kan iedereen (die kan twitteren) zijn of haar gedachten in 140 karakters weergeven en misschien kunnen we die dan aan twee kanten laten zien.

En als we besloten hebben om te fuseren, moeten de transitieteams zo snel mogelijk aan de slag om de fusie ook fysiek uit te voeren. Immers, we zijn nu weer te lang aan het navelstaren. Dat was even nodig, maar de echte uitdagingen voor het beroep liggen buiten en niet in het fusieproces van de beroepsorganisaties. Voorbeeld hiervan is het rapport van de AFM inzake het onderzoek naar de controle van de jaarrekeningen van financiële instellingen. Ik heb het rapport gelezen en de AFM maakt daarin een aantal zeer kritische opmerkingen, die we denk ik als beroepsgroep ter harte moeten nemen. Daarbij moet u niet denken ‘Dat zijn de Big Four en dat gaat over financiële instellingen’, de opmerkingen passen misschien ook wel in een breder kader. Vooral een opmerking als ‘...onvoldoende blijk hebben gegeven van de vereiste professioneel-kritische instelling’ is natuurlijk een hele gevaarlijke. Hiermee moeten we dus aan de slag! Ik heb ook nog wel wat kritiek op het onderzoek van de AFM. In de eerste plaats is het opvallend dat er nu ineens allerlei uitspraken in de pers worden gedaan nu de rapportage van de Tijdelijke commissie onderzoek financieel stelsel ergens begin 2010 verwacht wordt. De AFM en de DNB moeten beseffen dat zij ook bestaan om de financiële markten te stimuleren en het is maar net de vraag of een wantrouwen in de accountant dat nu bevordert. De rapportage had ook eerst besproken kunnen worden met de accountants voordat de pers gezocht wordt. Het tweede is dat dit onderzoek niets zegt over de eigen rol van de AFM in de kredietcrisis. Blijkbaar is er een gesprek geweest tussen de AFM, de financiële instellingen en de accountants waarbij de AFM een aantal aanbevelingen heeft gedaan. Ik ben echter niet bij deze bespreking geweest en ben dus niet op de hoogte in welke bewoordingen die aanbeveling is gedaan. Volgens mij heeft deze niet geleid tot een Audit Alert vanuit de beroepsorganisaties. Of dat terecht is, weet ik niet en misschien moet de AFM in de toekomst zelf Audit Alerts uitgeven en op dat moment misschien ook wel de pers kiezen om het publiekelijk te maken. Tot slot lees ik in de rapportage geen mening over de audit fee in relatie tot de werkzaamheden die de AFM verwacht en daar zou ik ook wel eens een onderzoek naar willen. Ik merk dat er weer een concurrentieslag gaande is waarin de tarieven zwaar onder druk staan. Nu in de jaarrekening van grote ondernemingen de accountantsfee is opgenomen, is het natuurlijk maar al te leuk om onder de prijs van je collega te gaan zitten. Maar daarmee zijn we bezig met de uitverkoop van ons beroep en volgens mij moeten we daar een keer mee stoppen. Het zou helpen als ook de AFM dat eens wil duiden. Ik heb af en toe het idee dat de cliënten geen beeld hebben van onze verplichtingen, anders gezegd: een professioneel-kritische houding kost ook geld.

Nu snel die fusie, en dan werken aan ons beroep zonder het in de uitverkoop te doen.

1 opmerking:

Jan zei

Wat wordt de #hashtag voor beider ledenvergaderingen? Zou mooi zijn als ze op beide ledenvergaderingen dan ook onder in beeld meelopen.

Verder mooi constructief stuk.