11 juni 2009

OndergrondsWanneer ik zo’n beetje mijn eigen weblog doorlees, valt mij op dat ik de laatste tijd weinig over accountancy geschreven heb. Niet verwonderlijk; ik ben namelijk nog steeds op mijn sabbatical. Maar kijk ik dan helemaal niet meer naar de trends in de accountancy? Natuurlijk wel, maar voorlopig zie ik dat iedereen druk bezig is en aan de oppervlakte zie je verder maar weinig. Ik denk dat de kantoren die in de afgelopen 2 jaar aan het overnemen zijn geweest, nu een beetje aan het consolideren zijn. Daarnaast zijn we ook een beetje ‘wetgeving-moe’; we hebben de WTA nu wel geïmplementeerd, dus dat is ook niet zo spannend. Toch, als je verder kijkt en even onder de radar duikt, zie ik wel veel zaken die ondanks de crisis toch opgepakt worden. Hierbij snel enkele microtrends:

Rating
De discussie over rating door accountants is eigenlijk al gevoerd; we gaan het gewoon doen. Alleen is het natuurlijk niet makkelijk: mensen moeten worden opgeleid, systemen worden gebouwd en allianties moeten worden aangegaan. Toch merk ik dat er voortvarend aan wordt gewerkt en dat ook de allianties met de banken vorm krijgen. Ik was onlangs nog bij een bespreking bij een grote bank en kwam er achter dat door het ratingverhaal bankiers en accountants dezelfde taal gaan spreken. In het verleden bestond veel verwarring door beiden over ons eigen vakjargon. Maar als je dezelfde taal gaat spreken, dan komt het vanzelf goed. Zeg maar een zakelijke manier van integreren.

XBRL
Mede door het ratingverhaal ontstaat er ook behoefte aan een uniform uitwisselingsformaat, en ja, daar komt XBRL toch weer om de hoek kijken. De banken zijn in gesprek met de overheid om een aanjaagrol te gaan spelen. En als de banken in beweging komen, dan komt er weer een beetje reuring in de markt. Maar gekoppeld aan het ratingverhaal zie ik daar eindelijk ook de benefits voor de accountant.

Horizontaal toezicht
De eerste convenanten zijn afgesloten, maar we moeten ons ernstig afvragen of Horizontaal toezicht ons datgene brengt wat we er van verwachten. Is er nu echt sprake van een win-winsituatie die in evenwicht is? Ik hoor dat een aantal accountantskantoren om commerciële redenen wel een convenant wil afsluiten bij de Belastingdienst. Accountants en commerciële redenen, ik geloof daar niet zo in. Want of we gaan met z’n allen aan het convenant en dan is er geen verschil meer. Daarnaast is het niet zo moeilijk om een accountantskantoor dat een convenant heeft afgesloten met de Belastingdienst onderuit te halen. Want het is toch een beetje heulen met (voorheen) de vijand. Je huurt een blokje bij Harry Mens op zondagochtend en daarin geef je aan dat deze accountantskantoren natuurlijk hun klanten niet meer onafhankelijk en objectief kunnen adviseren, want ze heulen met de Belastingdienst.

Van Outsourcing naar Scanning naar Digitale snelwegen
Over outsourcing horen we niet zo veel meer. Veel accountantskantoren hebben gedesillusioneerd dit pad verlaten. Ik denk te veel gehyped en slecht gemanaged. Outsourcing kan lukken maar je moet wel bereid zijn om serieus geld te investeren en te investeren in relaties in het verre India of China. Maar misschien is Outsourcing wel achterhaald nu scanning van fakturen steeds meer een betaalbaar alternatief wordt. De software om fakturen te herkennen en (deels) automatisch te boeken wordt steeds beter. Nieuwe initiatieven komen op de markt zoals yuki.nl die saas combineren met een scanningengine. Boekhouden zonder handjes. De volgende fase is ook al sterk in ontwikkeling het digitaal faktureren. Door de versoepeling van de Belastingdienst zou dat wel eens een grote vlucht kunnen gaan nemen. Dan moeten wij als accountants zorgen dat ook het administratieve stuk gelijk meegenomen wordt want dan wordt ook scanning weer overbodig.

Kortom het gaat eigenlijk best wel goed met de innovatie in de accountancy. Alleen het moet een beetje ondergronds gebeuren zonder al te veel meningen van collega’s. Laat het dus nog even met rust er komen echt mooie dingen aan voor het beroep.

Geen opmerkingen: