14 september 2007

JP toch !Vorige week opende Jan Peter Balkenende het academisch jaar aan de Universiteit van Wageningen. De meningen over deze lezing verschillen nogal, merk ik in den lande. Ik sprak iemand die het een 6- speech noemde, anderen vonden het een prima verhaal. Ik behoor overigens tot de laatste groep. Oké, hij sprak hem uit in het Engels en daar kan je nog zeker wat opmerkingen bij plaatsen. Maar vorige week was ik op het FEE-congres en daar was de voertaal ook Engels, maar dat was maar al te vaak niet te verstaan.


Wat altijd wel leuk is, is dat veel mensen wel een mening hebben maar niet de moeite hebben genomen om de lezing even door te lezen. Hun mening is dan gebaseerd op 20 seconden 8-uurjournaal. Misschien toch eens verstandig om de lezing volledig te lezen.


Zoals aangegeven sta ik wel achter het verhaal van JP, hierbij kort enkele fragmenten uit zijn verhaal:


Vandaag gaat het over 'Building our future, for quality of life'. Dit thema spreekt mij aan. Het stelt de toekomst centraal, en er spreekt ambitie en vernieuwingsdrang uit. Dit zijn elementen waarvan het belang niet voldoende kan worden onderstreept, zeker in een tijd waarin steeds meer mensen de nadruk lijken te leggen op behoud van verworvenheden en zich laten leiden door angst voor het onbekende. Graag sta ik vandaag stil bij de vraag welke elementen onontbeerlijk zijn voor de toekomst van de Nederlandse economie en maatschappij. Centraal staat de vraag met welke stenen we onze toekomst kunnen opbouwen….


…. Slimmer werken is dus een noodzaak om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te kunnen bieden. Zonder innovatie lukt dat niet. ….
…. Versterken van het innovatieve vermogen van Nederland zal voor alle betrokkenen een speerpunt moeten zijn. We zullen ons moeten concentreren op de sectoren waar we in uitblinken: energie, agrosector, water, nanotechnologie. Kennis en innovatie zullen beter aan elkaar gekoppeld moeten worden. En innovatie moet gestimuleerd worden daar waar het meeste rendement te behalen is: het midden- en kleinbedrijf. Deze sector is een belangrijke motor achter economische groei. Laten we ervoor zorgen dat kleine en middelgrote bedrijven zonder al te veel belemmeringen kunnen doen waar ze goed in zijn: ondernemen en vernieuwen.….


Kennis, innovatie en ondernemerschap zijn de stenen waarmee we onze toekomst kunnen opbouwen. Maar met stenen alleen kun je niets bouwen. Voor een stevig bouwwerk is cement nodig. Het cement voor ons bouwwerk is ambitie.


De ambitie om hard te werken.
De ambitie om te vernieuwen.
De ambitie om te excelleren.

Ik vind dat de premier een paar ferme uitspraken heeft gedaan; dat we als maatschappij niet te gezapig moeten zijn. India en China ontwikkelen zich steeds verder en we kunnen alleen overleven als we slimmer zijn. Toch merk ik – net als de premier terecht signaleert – een 6-jescultuur waarin we genoegen nemen met een 6 of misschien wel een 6 min. Met dit soort gedrag overleven we niet in de globaliserende wereld waarin wij vandaag de dag leven. Ik heb wel makkelijk praten; mijn oudste zoon promoveerde afgelopen jaar cum laude en daar had hij hard voor gewerkt.
Daarnaast geeft de premier ook aan dat we moeten vernieuwen, dat we innovatief moeten zijn. Wat is er in de accountancy de afgelopen 7 jaar gebeurd? Ja, er is heel veel gebeurd maar zijn we nu echt vernieuwend bezig geweest? Dat was ook de strekking van Roger Dassens betoog tijdens het FEE-congres en opgemerkt moet worden: in perfect Engels. De stilstand was noodzakelijk omdat het beroep even op orde moest komen maar laten we nu stoppen met navelstaren en vooral gericht zijn op de toekomst. Kortom, laten we hard werken, vernieuwen en excelleren, dan komt het vanzelf goed. Mensen die dat geen goed idee vinden, hebben die dan misschien suggesties?

Geen opmerkingen: