6 juli 2007

Cijfers en trends?De Rabobank is gekomen met een nieuwe ‘Cijfers En Trends’ voor de Accountancymarkt. Nog veel opvallend nieuws? Ja, best wel. In de eerste plaats leest de Rabobank in ieder geval niet Accountancynieuws, want die staat niet tussen het lijstje van belangrijke vakbladen. Dus nog werk aan de winkel om de Rabo eens te wijzen op de oplagecijfers.
En misschien kunnen ze maar beter wél Accountancynieuws lezen, want wat ik lees als trends vind ik weinig verheffend. En, by the way, de cijfers heb ik helemaal nergens terug kunnen vinden. Maar hier dan de belangrijkste trends volgens de Rabobank:

• Het schaalvergrotingsproces bij de accountantskantoren komt naar verwachting in een stroomversnelling terecht mede als gevolg van de invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta); meer dan 25% van de kantoren verwacht de komende jaren te gaan samenwerken of te fuseren.

• Digitale rapportages en facturering zijn sterk in opkomst. Belastingsaangiftes moeten elektronisch worden gedaan. Bij de overheid vindt integratie plaats van de administratie met deponeringsstukken bij de Kamer van Koophandel, de belastingsaangiften en de statistieken van het CBS.

• De invoering van de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) en het Besluit toezicht accountantsorganisaties (Bta) en niet te vergeten de talrijke wijzigingen in de fiscale wetgeving maken de werkzaamheden voor accountants en belastingadviseurs steeds complexer.

• Te voldoen aan de eisen van de Wta zal voor menig accountantsorganisatie bedrijfseconomisch niet haalbaar zijn, deze kantoren zullen zich moeten bezinnen op een gewijzigde rol in de markt.

• Ondernemers worden mondiger en schrikken niet terug voor het indienen van claims.

Op basis van de bovenstaande trends komt de Rabo met de volgende kansen en bedreigingen:

• Het omstreden wetsvoorstel voor onafhankelijk toezicht op accountantsorganisaties (Wta) is per oktober 2006 ingegaan. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is met het toezicht belast. Accountantskantoren en de beroepsorganisaties zijn volop bezig met de implementatie van deze wet.

• De stijgende automatiseringsgraad bij MKB-bedrijven en de opkomst van internetboekhouden vermindert het werkaanbod op het gebied van eenvoudige boekhoudkundige activiteiten.

• Er is een toenemend tekort aan kwalitatief personeel en accountants.

Mijn eerste reactie was dat deze Cijfers en Trends geen schokkend nieuws heeft gebracht. Alles wat er staat is helemaal waar. Grappig is wel dat de Rabobank spreekt over ‘het omstreden wetsvoorstel’ als ze het hebben over de WTA. Voor wie omstreden, hoezo omstreden? Ook is leuk om te lezen dat ze het hebben over digitale facturering en digitale rapportages. Na het debacle van de elektronische loonaangifte denk ik dat de meeste accountants eerst een goed uitgewerkt en uitgetest plan willen zien voordat men zich in een nieuw avontuur stort. Kortom, geen spannende trends en nieuwe inzichten.

Wat ik bijvoorbeeld mis, is de gedachte om de banken te gaan helpen met kredietbeoordelingen in het kader van Basel II. Immers, banken zullen voor kleine leningen geen zin hebben om een volledige kredietbeoordeling te doen en de accountant beschikt in zijn huidige rol over voldoende informatie om dat te gaan doen. Een nieuw product: de ratingverklaring en die moet wel omkleed zijn met de nodigde zekerheid vanwege het derdenbelang.

Wat ik ook mis, is de trend van het horizontaal toezicht ten behoeve van de fiscus. Dit kan duidelijk waarde toevoegen voor de klant en kan (maatschappelijk) tot de nodige besparingen leiden. Ik weet dat accountants hier wel een beetje mee worstelen maar over het algemeen reageren cliënten positief.

Een trend die de Rabo wel ziet, is dat Informatietechnologie sleutel tot succes is. Zij noemen echter Internetboekhouden en dat vind ik niet echt vernieuwend. Ik kom daar binnenkort op terug, maar naar mijn mening zit Internetboekhouden een beetje in een dipje en moet daar uit geholpen worden. ICT is immers de mogelijkheid om echt efficiënter te gaan werken. En dan bedoel ik met efficiënt met dezelfde mensen meer werk verrichten. De mensen die steeds moeilijker te vinden zin. De toekomst zit hem dus niet in nog meer mensen werven maar met dezelfde mensen meer werk verrichten. Traditionele gedachtes over uurtje factuurtje moeten we dan laten varen. We verkopen geen administratie, jaarrekening of aangifte. We ontzorgen de ondernemer van zijn administratieve lasten.

Geen opmerkingen: