24 april 2013

K4, tweede coupletEr is de nodige wind opgewaaid over mijn column en blog, met als titel ‘K4’. Zeker toen accountant.nl er ook nog een verhaal van maakte, en het gedurende ruim drie dagen het best gelezen artikel was op accountant.nl, kreeg ik wel de nodige vragen. Er was zelfs iemand die vroeg of ik misschien stopte met kritisch te zijn. Duuuh. If you can’t stand the heat, get out of the kitchen.

Maar toch even terug naar het verhaal, dat ging over de recente rapporten van de AFM. De minister heeft namelijk schriftelijk geantwoord op Kamervragen. En die laten niets aan duidelijkheid te wensen over. Hij schrijft:

“Op 1 januari 2013 is de wettelijke scheiding tussen controlediensten en andere werkzaamheden in werking getreden. Het was duidelijk dat dit de nodige impact zou hebben op accountantsorganisaties en hun controlecliënten. Om de overgang naar de nieuwe situatie niet al te abrupt te laten verlopen is er dan ook een overgangsregeling van twee jaar gecreëerd. Bij de plenaire behandeling van de Wet op het accountantsberoep in de Eerste Kamer op 27 november 2012 heb ik aangegeven dat deze periode van twee jaar het mogelijk moet maken om lopende adviezen af te maken. De achtergrond van deze overgangsregeling is niet geweest om op het laatste moment nog geheel nieuwe adviescontracten voor een duur van twee jaar af te sluiten. Mocht dit laatste wel het geval zijn, dan is dit inderdaad zorgelijk te noemen. De verplichte scheiding van controlediensten en andere werkzaamheden dient immers de onafhankelijkheid van de externe accountant en met het oog hierop wordt van de accountantssector hoe dan ook een gedragsverandering verlangd.”

Volgens mij is dat wel heel erg helder en hiermee is ook alle onduidelijkheid uit de lucht. EY kwam enkele dagen geleden al met een uitgebreide verklaring en met een mededeling dat zij 5 contracten niet zouden gaan uitvoeren. Ik hoop dat nu ook de andere grote kantoren gaan volgen, vergelijkbare maatregelen gaan nemen en dat ook transparant gaan communiceren. Ik hoop ook dat ze beseffen dat de grote woorden waarmee ze commentaar gaven op de AFM geen zin hadden. Dat was alleen maar schadelijk voor het beroep en daar hebben wij allemaal last van. Of, zoals de minister in zijn brief schreef:

“Het maatschappelijk verkeer wil een onafhankelijk oordeel horen over de kwaliteit van de financiële verslaggeving van ondernemingen. Dit oordeel moet afkomstig zijn van een
onafhankelijke deskundige, de externe accountant. Na de begin 2012 gehouden consultatie accountancy bleek dat alle respondenten het er over eens waren dat het maatschappelijk verkeer niet is overtuigd van de onafhankelijkheid van de accountant vandaag de dag. De accountantsbranche heeft inmiddels te maken met de nodige nieuwe wetgeving ter versterking van de gewenste onafhankelijkheid. Duidelijk is dat hiermee een gedragsverandering wordt verlangd van de accountantssector. Aangezien vertrouwen in controle door en verklaringen van accountants cruciaal is, moet hier met grote urgentie door de sector aan worden gewerkt.”

Laten wij als gehele sector (grote en kleine kantoren) nu leren van de fouten die gemaakt zijn en met grote urgentie ons beroep structureel aanpassen aan de huidige tijd. En niet door middel van dikke rapporten en mooie vergezichten, maar met concrete stappen. En iedereen mag fouten maken, zelfs onze nieuwe koning,  zolang we er maar van leren!

Geen opmerkingen: