1 juli 2012

De perfecte storm


Wie het accountancynieuws de laatste maanden heeft gevolgd, kan maar tot één conclusie komen: Het beroep staat maatschappelijk ernstig ter discussie. In een low-trust society, waar een ieder snakt naar zekerheden, laat de accountant steken vallen. Of, zoals ik laatst iemand hoorde zeggen “de accountant is van zijn sokkel gedonderd, maar de vraag is meer of hij er überhaupt ooit op heeft gestaan”.

Signalen zijn er te over. Zo sprak ik de afgelopen maanden meerdere malen voor groepen accountants. Wat mij opviel was dat dit passieve groepen waren, die soms zelfs een beetje boos leken op alles en iedereen, behalve zichzelf. Kleine kantoren wijzen met plezier naar de grote kantoren, die in hun ogen alles fout doen. De uitkomsten van de recente kwaliteitstoetsingen van kleine kantoren, was daarentegen ook niet om over naar huis te schrijven. Om de situatie nog wat te verergeren, staat de accountancymarkt onder druk. Hoewel veel accountantskantoren geen haast lijken te maken met het publiceren van hun cijfers, krijg ik signalen, dat de markt verder krimpt. KPMG heeft recentelijk drastische maatregelen in de organisatie aangekondigd en er volgen waarschijnlijk meer kantoren. Ook in het accountancy-onderwijs is de druk voelbaar. Onlangs was ik betrokken bij een aantal onderwijsprojecten en daar bemerkte ik dilemma’s over de ooit verzonnen regels enerzijds en het opleiden van goede accountants anderzijds. Data-analyse staat nergens in de eindtermen van de accountancy-opleiding, levert dus niets op en staat dientengevolge ook niet hoog op het prioriteitenlijstje. En ik bemerk een politieke terughoudendheid om de opleidingen te veel te vernieuwen. Kortom, we dopperen stuurloos rond. Het roer moet om, anders blijven we hangen in deze ‘perfecte storm’:


“A "perfect storm" is an expression, that describes an event where a rare combination of circumstances will aggravate a situation drastically. The term is also used to describe an actual phemonenon, that happens to occur in such a confluence, resulting in an event of unusual magnitude.”


Als ik de boodschap over het naderend onheil vertel, hoor ik vaak het verhaal, dat we als beroepsgroep toch al ontzettend veel doen, zoals PKI.....eeeuh....PKI. Uiteraard is een verplichte educatie rondom het thema ‘Professioneel Kritische Instelling’ nuttig. Maar laten we eerlijk zijn. Dit wordt door velen toch een beetje als verplicht nummer gezien. Het aanwijzen van het thema ‘PKI’ als verplichte educatie brengt ons overigens een nieuw fenomeen. Onderwijsaanbieders van accountancy-opleidingen hebben het moeilijk. Of het nu komt door de 12 PE punten die een training ‘PKI’ opleveren in combinatie met de weerzin van accountants om meer dan de verplichte 40 PE-punten per jaar te halen of door het kostenbewustzijn van de kantoren? Maar wat gaan de accountants doen als deze verplichte educatie is gevolgd? Een plan van aanpak van de NBA hierover, is door de politiek netjes terzijde geschoven. Maar wat nu? Wordt de focus gelegd op het MKB of maakt de NBA een nieuw en verbeterd plan over permanente educatie?
 
Mijn boodschap is helder. We moeten uit deze perfecte storm geraken. Daar is stuurmanskunst en leiderschap voor nodig. Geen politiek gekrakeel, geen struisvogelgedrag en geen eigenbelang. Dat zorgt er namelijk alleen maar voor, dat we langer in de storm blijven hangen. De weg uit de storm zal ‘collateral damage’ opleveren. Dat is helaas een feit. Maar bedenk wel, hoe langer we treuzelen, des te groter de schade zal zijn. De beroepsorganisatie, de kantoren en de opleiders moeten mijn inziens de handen ineen slaan en een echt Plan van aanpak voor de toekomst van het beroep maken. Dat behelst een visie voor zowel de korte als voor de lange termijn, waarbij ik drie steekwoorden zie: specialisatie, educatie en transparantie.


Specialisatie is belangrijk, omdat de omgeving waarin wij opereren, steeds complexer wordt. De accountant is niet langer de breed opgeleide financiële alleskunner. In de dagelijkse praktijk blijkt steeds vaker, dat hij niet meer mee kan komen met zijn gesprekspartners en klaarblijkelijk blind spots heeft. Specialisatie is ook nodig, omdat het gereedschap van de accountant zal moeten veranderen. Een verbandscontrole in the Cloud? Hoe doe je dat dan? 


Educatie is belangrijk, want dit volgt direct uit de noodzaak tot specialisatie. Allereerst zal de accountancyopleiding moeten specialiseren, zodat er geen generieke accountants meer worden opgeleid voor een beroep dat niet meer in die vorm bestaat. Tegelijkertijd moeten de huidige accountants specialiseren om zich in de toekomst staande te kunnen houden. En ik bedoel dan gewoon op hoog niveau, dus met echte examens. Dat is pas permanente educatie!


Tot slot is transparantie belangrijk, omdat niemand meer snapt wat we doen. Als wij bestaansrecht hebben, dankzij het maatschappelijk verkeer, dan zullen we ook open en eerlijk moeten communiceren met het maatschappelijk verkeer. Dus een accountantsverklaring, die gewoon duidelijk de vinger op de zere plek legt. Hier zie ik ook een rol weggelegd voor maatschappelijke managementletters die de NBA kan opstellen als er trends in de branche zichtbaar zijn, die vragen om een visie vanuit de hoek van de accountants. 


Nu mist u misschien de ‘politiek’ in mijn verhaal. Dat klopt! Verandering moet plaatsvinden vanuit het beroep en niet vanuit regeltjes die noodgedwongen gevolgd moeten worden. De politiek moet irrelevant gemaakt worden. De nieuwe accountant treedt veel krachtiger op en bepaalt daarmee de politieke agenda in plaats van andersom.


Tuacc is altijd bereid om mee te werken aan een echt plan voor de toekomst voor de accountancy. Wij hebben een top- 7 van actiepunten opgesteld, die elders in de nieuwsbrief staan. We hebben wel één belangrijke randvoorwaarde. Er moet echt gewerkt wordt aan de toekomst van het beroep!


De perfecte storm was mijn bijdrage aan de eerste #tuacc nieuwsbrief, inschrijven voor de nieuwsbrief kan hier http://eepurl.com/g692Y1 opmerking:

Anoniem zei

Fou Khan,

Interessante visie die je hier openbaart maar ik mis toch nog teveel de blik naar binnen. Ik ben nu 9 jaar werkzaam in de accountantsbranche maar hou het binnenkort voor gezien. De cultuur van wegkijken wanneer het echt spannend wordt, die zo diep zit ingebakken in de accountantsmoraal maakt dat ik weinig plezier haal uit mijn werk.

Jij legt het probleem bij de 'low-trust society', ik bij de 'non-trustworthy accountants'. Voor mij is overduidelijk dat de financiële belangen niet goed zijn voor de rechte rug van de accountants. Onlangs heb ik ook de PKI-cursus gevolgd en de inzet van m.n. de hogere echelons was beschamend. Niemand die eens de hand in eigen boezem wilde steken en vooral maar vingertje wijzen naar de grote kantoren. Allemaal waren ze ervan overtuigd dat de klant een kritische blik van de accountant juist op prijs stelt, maar God wat heb ik die mannen (want dat zijn het toch vooral) zich in het verleden in de meest rare bochten zien wringen om het de klant naar de zin te maken en vooral 'mee te denken' en de kritische bril even thuis te laten. Ik heb situaties van veslaggevingsfraude voorbij zien komen die bewust door de vingers werden gezien. Ik heb teambesprekingen meegemaakt waarbij werd verteld dat 'de klant het heel erg op prijs zou stellen als we positief uitkomen'. Ik heb mensen aan de andere kant van de tafel gesproken die zeiden dat het belangrijkste argument om voor een andere accountant te kiezen is dat de huidige accountant onvoldoende 'meedenkt'. En geloof me, veel accountants gaan ver in dat 'meedenken'.

Er is voor mij maar één oplossing voor het dichten van de verwachtingskloof: het overhevelen van de controletaak van het private domein naar het publieke domein. 'Wiens brood men eet wiens woord men spreekt' en 'Je bijt niet in de hand die je voedt' zijn eeuwenoude gezegdes die bloot leggen waar het fout gaat in de accountantstaak. Natuurlijk, ook bij ons op kantoor wordt dagelijks wel een keer of 36 de frase 'als de AFM langskomt' gehoord, maar het is niet genoeg. Ik heb het daarvoor te vaak mis zien gaan. Het is in het beroep continue balanceren tussen het verkrijgen van evidence en het tevreden houden van de klant. Ik denk dat dit de kwaliteit van de controles niet ten goede komt en pleit er daarom ook voor dat accountants eens echt (en eerlijk!) de blik op zichzelf durven te richten.