16 maart 2012

Audit Alert: Bestuurders en ToezichthoudersHet was weer eens geen fraai weekje voor de accountancy. Net nu we dachten weer een beetje in de luwte terecht te komen, en de NBA zich maar even op het MKB is gaan richten, komen er weer allerlei fraudezaken boven water. En als ik de casuïstiek van een aantal van die gevallen lees, dan ben ik van mening dat ook het onderdeel fraudedetectie een verplicht onderwerp voor de (permanente) educatie zou moeten zijn. Het verweer van de accountants dat er door de bestuurders samengespannen is, gaat haast niet meer op, want u weet toch dat u bestuurders niet kunt vertrouwen? En toezichthouders. Maakte De Prooi niet duidelijk dat de toezichthouders er zelf ook niet zoveel van snappen? Daar hebben we nu toch wel genoeg materiaal van gezien: van Pincoffs tot aan Vestia was het toch de bestuurder die fout zat. Het zijn meestal de bestuurders waar iedereen tegenop ziet, die veel waardering van anderen oogsten, die u als accountant moet wantrouwen. Ook bestuurders (en toezichthouders) met een duidelijk politieke achtergrond zijn niet te vertrouwen. Lees daarvoor de zeer vermakelijke columns van Annemarie van Gaal in het FD van 10 maart en Youp van het Hek in de NRC van 11 maart. Zij vegen daarin de vloer aan met bestuurders en toezichthouders en leggen de vinger precies op de zere plek. Een onderneemster en een cabaretier hebben dus meer mensenkennis dan een gemiddelde accountant. Ik hoop ook dat ze beide opnemen in het lesprogramma voor fraudedetectie voor accountants, want dan hebben we denk ik een zeer vermakelijke cursus (natuurlijk geen PE-punten, want hier is sprake van achterstallig onderhoud).
Het zou de NBA sieren om een Audit Alert uit te brengen waarbij de accountant nog eens extra wordt gewezen op de risico's van slechte bestuurders en toezichthouders. De accountant moet een gezond wantrouwen hebben tegen beiden. Ja, ze zijn ook uw opdrachtgever, maar wat kan het u bommen? Over acht jaar bent u toch weer van hen af. En bij bestuurders en toezichthouders die afkomstig zijn uit de politieke elite – en het maakt daarbij niet uit of ze afkomstig zijn van links, rechts of het progressieve midden - moeten alle alarmbellen afgaan. Als accountants zeggen we dat de financiële verslaglegging de verantwoordelijkheid is van de bestuurders en de toezichthouders; het is tijd dat we hen daar eens duidelijk op gaan wijzen.

Geen opmerkingen: