20 april 2010

Soms valt alles op zijn plek…..Heeft u dat wel eens, dat ineens alles op zijn plek lijkt te vallen? Gedachten die al veel langer los door je hoofd dwarrelen en dan ineens zie je de rode lijn. Ik had dat gevoel afgelopen week. Wij hadden een lezing van prof. Weggeman over zijn boek ‘Leidinggeven aan professionals….., niet doen’. Een heel goed verhaal vol humor. Weggeman ging in zijn betoog tekeer tegen het spreadsheetmanagement, overal een thermometer insteken en mensen overladen met regels en procedures. Daar worden professionals niet vrolijk van. De kunst is om de intrinsiek gemotiveerde professionals te inspireren door een collectieve ambitie te definiëren en hen te betrekken bij de strategie van de onderneming. Door op tijd en eerlijk te communiceren, te luisteren, duidelijheid te geven over de output (dus geen bemoeienis met de hoe-vraag) en door echte feedback te geven. Ingewikkelde regelgeving van bovenaf weghalen van de mensen op de werkvloer, en bescheiden en dienend zijn. Tot slot is Weggeman ook duidelijk: je moet assertief (eerlijk) zijn naar mensen die niet meer goed zijn in het vak. Weggeman lardeert dat in zijn verhaal met veel mooie en herkenbare voorbeelden. Hij maakt ook duidelijk dat we als professional niet meer op een voetstuk staan. Onze klanten hebben vandaag de dag toegang tot een oneigenlijke hoeveelheid resources via het internet. Deze week sprak ik ook met Dik Bijl, inmiddels zelfstandig consultant op het gebied van ‘het nieuwe werken’ en schrijver van twee boeken op dit gebied. Samen met Dik en een andere accountant gaven wij een interview over het nieuwe werken in de accountancy. Nu kunnen we stellen dat ‘het nieuwe werken’ nog niet heel erg doorgedrongen is in de accountancy. Wij kwamen wel tot de conclusie dat dit eigenlijk raar is, omdat juist het accountancywerk, zeker nu de digitalisering een enorme vlucht neemt, uitermate geschikt is voor ‘het nieuwe werken’. Is het niet zo dat medewerkers in de controlepraktijk veel tijd bij de klant verblijven en dat zij het kantoor toch vooral gebruiken als sociale ontmoetingsplek van collega’s? Is het niet zo dat wij ons werk tijds- en plaatsonafhankelijk kunnen uitvoeren, waarom moeten wij altijd op kantoor zijn? Ons werk is meetbaar in tijd en in output. Maar Dik gaf aan dat de essentie van ‘het nieuwe werken’ toch vooral het geven van vrijheid is aan medewerkers om hun werk zelf in te richten. Dan kan alleen als de medewerkers sterk verbonden zijn met de strategie van de onderneming. Het voordeel is dat in de kennisintensieve ondernemingen, medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn. Waar had ik dit eerder gehoord….. En toen viel alles voor mij een beetje op zijn plaats. Het nieuwe werken, dat is ‘gewoon’ het Rijnlandse model; meer verantwoordelijkheid voor de medewerker en minder sturend van boven. Dan is het wel grappig dat een Anglo-Amerikaans bedrijf als Microsoft nu ineens het nieuwe werken zo omarmd heeft. ‘Maar hoe zit het dan met de accountancy?’ vroeg Dik aan mij. Het vrijlaten van de medewerkers, daar zit de crux in de accountancy. Immers, wij zijn opgevoed met regeltjes, beter gezegd: we hebben ze in veel gevallen zelf verzonnen. Deze stap overwinnen, is moeilijk in de accountancy, maar als we in de toekomst mensen aan ons willen binden, zullen wij misschien ook iets meer moeten loslaten.

Geen opmerkingen: